Jak ćwiczyć mięśnie brzucha

31-40 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 31 - 40 brzuszków
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 7 seria 1 8
seria 2 9 seria 2 10
seria 3 9 seria 3 10
seria 4 7 seria 4 8
seria 5 7 seria 5 8
seria 6 max (minimum 11) seria 6 max (minimum 12)
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 8 seria 1 8
seria 2 9 seria 2 11
seria 3 9 seria 3 11
seria 4 8 seria 4 8
seria 5 8 seria 5 8
seria 6 max (minimum 11) seria 6 max (minimum 12)
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 8 seria 1 8
seria 2 10 seria 2 11
seria 3 10 seria 3 11
seria 4 8 seria 4 9
seria 5 8 seria 5 9
seria 6 max (minimum 11) seria 6 max (minimum 13)
Advertisement

Przysiady w armiach świata: tradycja siły i wytrzymałości

Siły zbrojne na całym świecie od pokoleń uważają, że sprawność fizyczna jest najważniejszą cechą ich personelu. Programy szkoleniowe są opracowywane skrupulatnie, aby budować nie tylko siłę fizyczną, ale także odporność psychiczną żołnierzy. Jednym z takich ćwiczeń, które jest wszechobecne w programach szkolenia wojskowego na całym świecie, są brzuszki. Przysiady, znane ze zwiększania siły i wytrzymałości tułowia, stały się synonimem wojskowego treningu sprawnościowego. W tej dyskusji badamy rolę przysiadów w różnych armiach na całym świecie i ich wpływ na kształtowanie najsilniejszych i najsprawniejszych żołnierzy.

Historyczne znaczenie przysiadów

Historycznie rzecz biorąc, sprawność fizyczna była wymogiem armii na całym świecie. Jako ćwiczenie, przysiady zyskały na znaczeniu ze względu na ich skuteczność w budowaniu siły mięśni brzucha, która jest niezbędna do ochrony kręgosłupa i utrzymania ogólnej równowagi ciała – cech niezbędnych żołnierzowi na polu bitwy. Od czasów starożytnych różne przysiady były włączane do programów szkolenia żołnierzy, aby przygotować ich do fizycznych wymagań wojny.

Amerykańskie wojsko

Test sprawności fizycznej armii amerykańskiej

Armia Stanów Zjednoczonych od dawna uwzględnia przysiady jako kluczową część testu sprawności fizycznej (PFT). Test ten, mający na celu ocenę możliwości fizycznych żołnierza, składał się z części, w której badani musieli wykonać jak najwięcej przysiadów w określonym czasie. Te rygorystyczne oceny zapewniły, że żołnierze utrzymali poziom siły niezbędnej do skutecznego wykonywania swoich obowiązków.

Nowoczesne adaptacje

Jednak uznając potrzebę modernizacji systemów szkolenia, armia amerykańska przeszła niedawno z tradycyjnego PFT na Army Combat Fitness Test (ACFT), który charakteryzuje się bardziej holistycznym podejściem do treningu fizycznego, koncentrując się na różnych aspektach sprawności, w tym sile, zwinności i wytrzymałość. Chociaż w nowym formacie zmniejszono nacisk na przysiady, ćwiczenie to nadal stanowi część codziennych ćwiczeń sprawnościowych żołnierzy, co potwierdza jego znaczenie w budowaniu siły tułowia.

Armia brytyjska

Rola w programach szkoleniowych

W armii brytyjskiej przysiady stanowią podstawę programów treningu fizycznego mających na celu poprawę sprawności żołnierzy. Programy te kładą nacisk na osiągnięcie dużej liczby powtórzeń, pomagając żołnierzom rozwinąć wytrzymałość i wytrzymałość niezbędną na polu bitwy.

Integracja z testami sprawnościowymi

Podobnie jak armia amerykańska, armia brytyjska uwzględnia przysiady w swojej ocenie sprawności. Oczekuje się, że żołnierze spełnią określone kryteria podczas ćwiczeń przysiadów, przy czym standardy różnią się w zależności od wieku i płci. Ta inkluzywność gwarantuje, że wszyscy żołnierze utrzymają minimalny poziom sprawności niezbędny do skutecznego wykonywania swoich obowiązków.

Armia Indyjska

Testy sprawności fizycznej

Armia indyjska, jedna z największych sił zbrojnych na świecie, w dużym stopniu opiera się na testach sprawności fizycznej, aby ocenić gotowość swoich żołnierzy. Przysiady, zwane w armii indyjskiej „przysiadami”, stanowią integralną część tych testów, pomagając ocenić siłę i wytrzymałość żołnierzy. Punkty odniesienia ustalone dla tych testów świadczą o wysokich standardach sprawności, jakich oczekuje się od żołnierza armii indyjskiej.

Joga i siła rdzenia

W ostatnich latach armia indyjska również włączyła jogę do swoich programów treningowych, uznając rolę, jaką odgrywa ona we wzmacnianiu siły tułowia. Te sesje szkoleniowe często obejmują różne warianty przysiadów, których celem jest zbudowanie silnego i sprężystego tułowia, istotnej cechy żołnierza.

Armia rosyjska

Nacisk na sprawność fizyczną

Armia Rosyjska, znana z rygorystycznych programów szkoleniowych, kładzie nacisk na sprawność fizyczną jako kluczową cechę swoich żołnierzy. Programy szkoleniowe w armii rosyjskiej często obejmują sesje przysiadów o wysokiej intensywności, mające na celu wzmocnienie siły mięśni tułowia i ogólnej sprawności personelu.

Włączenie do codziennych zajęć

Przysiady są częścią codziennego programu ćwiczeń żołnierzy, pomagając im zbudować poziom gotowości fizycznej niezbędny do stawienia czoła wymogom współczesnej wojny. Włączenie przysiadów do codziennych zajęć odzwierciedla wagę, jaką przywiązuje się do sprawności fizycznej w rosyjskiej kulturze wojskowej.

Armia Chińska

Testy treningu fizycznego

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) kładzie duży nacisk na testy wytrenowania fizycznego, aby ocenić poziom sprawności swoich żołnierzy. Przysiady są istotnym elementem tych testów, pomagając ocenić siłę i wytrzymałość brzucha