276-300 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 276 - 300 brzuszków
Dzień 1
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 38 seria 1 38
seria 2 42 seria 2 44
seria 3 42 seria 3 44
seria 4 40 seria 4 43
seria 5 40 seria 5 43
seria 6 38 seria 6 40
seria 7 38 seria 7 40
seria 8 36 seria 8 39
seria 9 36 seria 9 39
seria 10 max (minimum 40) seria 10 max (minimum 43)
Dzień 2
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 38 seria 1 38
seria 2 43 seria 2 44
seria 3 43 seria 3 44
seria 4 42 seria 4 43
seria 5 42 seria 5 43
seria 6 38 seria 6 41
seria 7 38 seria 7 41
seria 8 37 seria 8 39
seria 9 37 seria 9 39
seria 10 max (minimum 41) seria 10 max (minimum 45)
Dzień 3
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 38 seria 1 38
seria 2 44 seria 2 44
seria 3 44 seria 3 44
seria 4 42 seria 4 44
seria 5 42 seria 5 44
seria 6 40 seria 6 42
seria 7 40 seria 7 42
seria 8 38 seria 8 40
seria 9 38 seria 9 40
seria 10 max (minimum 42) seria 10 max (minimum 46)