91-100 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 91 - 100 brzuszków
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 19 seria 1 20
seria 2 24 seria 2 25
seria 3 24 seria 3 25
seria 4 19 seria 4 20
seria 5 19 seria 5 20
seria 6 max (minimum 25) seria 6 max (minimum 25)
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 19 seria 1 20
seria 2 25 seria 2 25
seria 3 25 seria 3 25
seria 4 19 seria 4 20
seria 5 19 seria 5 20
seria 6 max (minimum 25) seria 6 max (minimum 26)
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 19 seria 1 21
seria 2 25 seria 2 25
seria 3 25 seria 3 25
seria 4 20 seria 4 21
seria 5 20 seria 5 21
seria 6 max (minimum 25) seria 6 max (minimum 26)