81-90 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 81 - 90 brzuszków
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 17 seria 1 17
seria 2 21 seria 2 22
seria 3 21 seria 3 22
seria 4 18 seria 4 19
seria 5 18 seria 5 19
seria 6 max (minimum 21) seria 6 max (minimum 24)
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 17 seria 1 18
seria 2 22 seria 2 23
seria 3 22 seria 3 23
seria 4 18 seria 4 19
seria 5 18 seria 5 19
seria 6 max (minimum 21) seria 6 max (minimum 24)
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 17 seria 1 18
seria 2 22 seria 2 24
seria 3 22 seria 3 24
seria 4 19 seria 4 19
seria 5 19 seria 5 19
seria 6 max (minimum 22) seria 6 max (minimum 25)