71-80 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 71 - 80 brzuszków
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 15 seria 1 16
seria 2 19 seria 2 19
seria 3 19 seria 3 19
seria 4 15 seria 4 16
seria 5 15 seria 5 16
seria 6 max (minimum 18) seria 6 max (minimum 20)
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 16 seria 1 16
seria 2 19 seria 2 20
seria 3 19 seria 3 20
seria 4 15 seria 4 17
seria 5 15 seria 5 17
seria 6 max (minimum 19) seria 6 max (minimum 20)
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 16 seria 1 16
seria 2 19 seria 2 21
seria 3 19 seria 3 21
seria 4 16 seria 4 17
seria 5 16 seria 5 17
seria 6 max (minimum 19) seria 6 max (minimum 21)