231-250 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 231 - 250 brzuszków
Dzień 1
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 28 seria 1 29
seria 2 34 seria 2 35
seria 3 34 seria 3 35
seria 4 32 seria 4 34
seria 5 32 seria 5 34
seria 6 30 seria 6 32
seria 7 30 seria 7 32
seria 8 30 seria 8 32
seria 9 30 seria 9 32
seria 10 max (minimum 34) seria 10 max (minimum 35)
Dzień 2
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 28 seria 1 31
seria 2 34 seria 2 35
seria 3 34 seria 3 35
seria 4 32 seria 4 35
seria 5 32 seria 5 35
seria 6 32 seria 6 32
seria 7 32 seria 7 32
seria 8 31 seria 8 32
seria 9 31 seria 9 32
seria 10 max (minimum 34) seria 10 max (minimum 35)
Dzień 3
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 28 seria 1 32
seria 2 34 seria 2 36
seria 3 34 seria 3 36
seria 4 34 seria 4 36
seria 5 34 seria 5 36
seria 6 32 seria 6 32
seria 7 32 seria 7 32
seria 8 32 seria 8 32
seria 9 32 seria 9 32
seria 10 max (minimum 34) seria 10 max (minimum 35)