191-210 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 191 - 210 brzuszków
Dzień 1
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 27 seria 1 28
seria 2 29 seria 2 30
seria 3 29 seria 3 30
seria 4 27 seria 4 28
seria 5 27 seria 5 28
seria 6 25 seria 6 27
seria 7 25 seria 7 27
seria 8 25 seria 8 26
seria 9 25 seria 9 26
seria 10 max (minimum 27) seria 10 max (minimum 29)
Dzień 2
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 28 seria 1 28
seria 2 30 seria 2 30
seria 3 30 seria 3 30
seria 4 27 seria 4 28
seria 5 27 seria 5 28
seria 6 25 seria 6 28
seria 7 25 seria 7 28
seria 8 25 seria 8 27
seria 9 25 seria 9 27
seria 10 max (minimum 28) seria 10 max (minimum 29)
Dzień 3
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 28 seria 1 28
seria 2 30 seria 2 30
seria 3 30 seria 3 30
seria 4 27 seria 4 29
seria 5 27 seria 5 29
seria 6 26 seria 6 28
seria 7 26 seria 7 28
seria 8 26 seria 8 27
seria 9 26 seria 9 27
seria 10 max (minimum 29) seria 10 max (minimum 29)