131-145 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 131 - 145 brzuszków
Dzień 1
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 23 seria 1 23
seria 2 25 seria 2 25
seria 3 25 seria 3 25
seria 4 21 seria 4 23
seria 5 21 seria 5 23
seria 6 20 seria 6 23
seria 7 20 seria 7 23
seria 8 max (minimum 24) seria 8 max (minimum 25)
Dzień 2
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 23 seria 1 24
seria 2 25 seria 2 26
seria 3 25 seria 3 26
seria 4 21 seria 4 23
seria 5 21 seria 5 23
seria 6 21 seria 6 23
seria 7 21 seria 7 23
seria 8 max (minimum 25) seria 8 max (minimum 25)
Dzień 3
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 23 seria 1 24
seria 2 25 seria 2 26
seria 3 25 seria 3 26
seria 4 23 seria 4 24
seria 5 23 seria 5 24
seria 6 22 seria 6 23
seria 7 22 seria 7 23
seria 8 max (minimum 24) seria 8 max (minimum 25)