1-10 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś mniej  niż 11 brzuszków
Dzień 1
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 2 seria 1 3
seria 2 3 seria 2 4
seria 3 3 seria 3 4
seria 4 2 seria 4 3
seria 5 2 seria 5 3
seria 6 max (minimum 4) seria 6 max (minimum 4)
Dzień 2
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 2 seria 1 3
seria 2 3 seria 2 4
seria 3 3 seria 3 4
seria 4 3 seria 4 3
seria 5 3 seria 5 3
seria 6 max (minimum 4) seria 6 max (minimum 5)
Dzień 3
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 2 seria 1 3
seria 2 4 seria 2 5
seria 3 4 seria 3 5
seria 4 3 seria 4 3
seria 5 3 seria 5 3
seria 6 max (minimum 4) seria 6 max (minimum 4)