146-160 brzuszków

Jeśli w teście zrobiłeś 146 - 160 brzuszków
Dzień 1
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 25 seria 1 25
seria 2 27 seria 2 28
seria 3 27 seria 3 28
seria 4 24 seria 4 25
seria 5 24 seria 5 25
seria 6 24 seria 6 25
seria 7 24 seria 7 25
seria 8 max (minimum 25) seria 8 max (minimum 27)
Dzień 2
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 25 seria 1 26
seria 2 27 seria 2 29
seria 3 27 seria 3 29
seria 4 25 seria 4 26
seria 5 25 seria 5 26
seria 6 24 seria 6 25
seria 7 24 seria 7 25
seria 8 max (minimum 25) seria 8 max (minimum 26)
Dzień 3
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 25 seria 1 26
seria 2 28 seria 2 30
seria 3 28 seria 3 30
seria 4 25 seria 4 27
seria 5 25 seria 5 27
seria 6 24 seria 6 25
seria 7 24 seria 7 25
seria 8 max (minimum 26) seria 8 max (minimum 26)
ADVERTISEMENT